Bruttó 50.000 Ft feletti vásárlástól ingyenes házhozszállítás!

Hatályos: 2018. október 15.
 

I. Az Adatkezelő


A www.fogaszvilagwebshop.hu üzemeltetője és szolgáltatója (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai: 

Név:Fogászvilág Webshop Kft
Székhelye:1117 Budapest
Irinyi József utca 40. B. ép. fszt. 1/A.
Cégjegyzék szám:01 09 349796
Adószáma:27107306-2-43
E-mail címe:[email protected]
Telefonszáma:+36 30 537 5249
A Webshop honlapjának címe:www.fogaszvilagwebshop.hu
  

II. Az Adatfeldolgozó, a tárhely-szolgáltató


Az Adatfeldolgozó adatai: 

Név:Web-Server Kft.
Székhelye:4025 Debrecen, Pásti utca 2. I/5.
Cégjegyzékszáma:09-09-011599
E-mail címe:[email protected]
Honlapjának címe:web-server.hu 
  

3. Adatkezelési irányelvek

 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szolgáltató és a Vásárló közötti adatkezelési irányelveket, célokat, jogosultságokat és kötelezettségeket. A Szolgáltató a www.fogaszvilagwebshop.hu(a továbbiakban: Webshop) kizárólagos üzemeltetője és szolgáltatója, és a Webshop látogatói és felhasználói (a továbbiakban együttesen: Vásárló) személyes adatainak adatkezelője. 
 2. A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679) (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.).
 3. A Szolgáltató elkötelezett a Vásárló személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja Vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 4. A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 
 5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Vásárlói bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. 
 6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 
 7. A Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Szolgáltatóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásoknak a Webshopban történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Vásárló a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót. 

4. Az adatkezelés jogalapja 

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelő szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 
 2. A Webshopon 18. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.

5. Az adatkezelési tevékenységek, célok

 1. A Honlap látogatása. A Honlap látogatásával Önről az aggregát, statisztikai adatokon kívül a Szolgáltató adatot nem gyűjt. Tekintettel arra, hogy a statisztikai adatok nem minősülnek személyes adatnak, így azok gyűjtéséhez Önnek nem szükséges hozzájárulnia. Amennyiben nem ért egyet az adatkezelési irányelveinkkel, kérjük, ne látogassa a Honlapunkat. 
 2. Regisztráció és vásárlás. A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során, valamint a Vásárló ellenőrizhesse korábbi vásárlásainak adatait. A Vásárló által megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló meg nem tiltja, kivéve amennyiben arra a hatályos jogszabályok kötelezik. A Vásárlás érdekében kötelezően megadandó adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím (amennyiben az nem egyezik meg a számlázási címmel), jelszó, bizonylat tartalma, vevőkód. A vásárlásával kapcsolatosan a Szolgáltató a Vásárlóról az alábbi adatokat rögzíti: a megrendeléskor vásárolt termékkategória, a megvásárolt termék és mennyisége, a vásárlás időpontja, a Vásárló által alkalmazott fizetési mód, a Vásárló vásárlásainak tételösszege. Az adatkezelésre a Vásárlónak az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely a Honlapon található Webshop-szolgáltatás igénybevételhez szükséges. A nyilatkozatot a Vásárló regisztráció során a hozzájárulásra vonatkozó rubrika kipipálásával adja meg. A nyilatkozat tartalmazza a Vásárló kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Webshop használata során közölt személyes adatai a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés célja a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a Vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.
 3. Bankkártyás fizetés esetén a Fogászvilág Webshop Kft. (1117. Budapest, Irinyi József utca 40. B. ép. fszt.) adatkezelő által a webshop.fogaszvilag.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes vásárlói adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, számlázási és szállítási címek, vásárol termékek megnevezése, mennyisége, ára, rendelés összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
 4. Az adatkezelés időtartama: 8 év. 

Elektronikus hírlevél. Amennyiben a Vásárló feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal (de legfeljebb hetente kettő alkalommal) hírlevelet küldhet neki, kivéve abban az esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést a Vásárló maga kéri. Az Adatkezelő lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan rendezvényt ajánlani a hírlevél olvasóinak. A Hírlevélre való feliratkozással a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje. Az adatkezelés célja reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, korábbi vásárlások adatai, a Vásárló érdeklődési körére vonatkozó, a Vásárló által megadott adatok. Az adatok kezelése a hozzájárulás önkéntes visszavonásáig tart. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 8 napon belül kerül sor. 

Cookie és helymeghatározás. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Vásárló számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Vásárló számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Vásárló ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy a Vásárló nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását. Amennyiben a Vásárló mobileszközről (pl. ún. okostelefon) veszi igénybe a szolgáltatást, a Honlap engedélyt kér a tartózkodási hely, mint adat használatára. A Vásárló engedélye esetén az applikáció olyan személyre szabott kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a Vásárló az adott pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben” funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé. 

Statisztikai adatok. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Vásárló nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazza. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Vásárló bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Webshop használata során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb vásárlói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Vásárlók jogainak védelme, a vásárlói szokások általános elemzése. A Vásárlók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy vásárlói csoportokat képezzen, és a vásárlói csoportok részére az Adatkezelő honlapjain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.  A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb vásárlói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Vásárló személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokból az ő személye nem lesz beazonosítható. 

Egyéb adatkezelések. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

A Honlap használatára mind magánszemélyként, mind jogi személyként lehetőség van. Amennyiben Ön a Honlapot jogi személy képviseletében használja, kérjük, kizárólag olyan adatokat és elérhetőségeket adjon meg, amelyek a jogi személy gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódnak. Amennyiben Ön jogi személyként regisztrál, az így megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeljük. 

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Vásárló nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A személyes adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő futárszolgálat munkatársai (amennyiben Szolgáltató a kiszállításban akadályoztatva van), valamint az Adatfeldolgozók.

 

6. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése

 1. A Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Vásárló előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve a jelen dokumentumban jelzett adatfeldolgozóknak való átadásra. 
 2. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek: 

  A számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amely az alábbi: 

Név: KBOSS.hu Kft

Adószám: 13421739241

www.szamlazz.hu

 1. A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek oldalain megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ismeri meg. 
 2. A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

7. Adatbiztonsági intézkedések

 1. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén a Szolgáltató az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza. A Honlap technikai biztonságáért a Szolgáltató és a Tárhelyszolgáltató között hatályban lévő általános szerződési feltétek szerint a Tárhelyszolgáltató felel. 
 2. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
 3. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 4. A Tárhelyszolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 5. A Tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Tárhelyszolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 
 6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Tárhelyszolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Vásárlók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért sem az Adatkezelőt, sem a Tárhelyszolgáltatót felelősség nem terheli.

8. Az érintettek jogai és azok érvényesítése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, bírósági jogérvényesítés és kártérítés

 1. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen, vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 
 2. Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. 
 3. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 
 4. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
 5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 
 6. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 
 7. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
 8. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

9. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
  Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 25 napon belül – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
 2. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az Adatvédelmi Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, az Infotv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. 
 3. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 4. Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse a Szolgáltató munkatársát az [email protected] e-mail címen. A Vásárló jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
  posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
  cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
  Telefon: +36 (1) 391-1400 
  Fax: +36 (1) 391-1410 
  E-mail: [email protected] 
  URL: http://naih.hu

10. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora; 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Vásárló: az a természetes személy, aki a Szolgáltató Honlapján böngészi vagy regisztrációval vásárol, vagy személyes adatait más okból megadja; 

Kosár

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

Az Ön adatainak védelme fontos a számunkra

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlapon felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. Adatvédelmi tájékoztató